Ładuję..
Ministerstwo sprawiedliwości
Fundusz sprawiedliwości
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Strona Betanii na Facebooku

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Odpowiedzialni

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ODPOWIEDZIALNI - logo

Stowarzyszenie jest organizatorem projektu Betania – Centrum Pomocy Rodzinie.
Adres siedziby:

ul. Dumki 3C
02-868 Warszawa
NIP: 951 22 58 924

PEKAO 16 1240 6218 1111 0010 4124 3542

Betania – Obszar działań

Od 3 lat Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni” prowadzi Betanię – jako poradnię. Terapia, konsultacje, są często za drogie dla osób narażonych na przestępstwa, dla uzależnionych i innych potrzebujących. Dlatego stworzyliśmy możliwość bezpłatnych terapii, spotkań i warsztatów. Stowarzyszenie prowadzi projekt „Betania – Centrum Profilaktyki i Pomocy Rodzinie” w miesiącach czerwiec – grudzień 2018 r. dofinansowany przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Ten projekt jest kontynuacją działań z roku 2017.

Zajmujemy się profilaktyką – zapobieganiem przestępczości oraz innym problemom prowadzącym do zachowań ryzykownych (np. profilaktyka uzależnień takich jak narkomania, alkoholizm, dopalacze, przemoc domowa, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, pornografii itp.).

Prowadzimy działania edukacyjno – profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przestępczości przez warsztaty.

Formy pomocy:
Konsultacje psychologiczne, Psychoterapie, doradztwo zawodowe

Obszary działań

działania terapeutyczne dla osób pokrzywdzonych

konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna,
psychoterapia grupowa (m.in. praca z osobami, które doświadczyły przemocy, uzależnienia lub współuzależnienia, wykorzystania, wsparcie dla rodzin po stracie dziecka, pomoc osobom w stanach depresyjnych itd.),
tworzymy grupę terapeutyczną dla osób po doświadczeniach przemocy fizycznej i psychicznej

działania edukacyjne

konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, warsztaty rozwoju osobistego i komunikacji, a także w zakresie rozwiązywania konfliktów, warsztaty dla par i dla małżeństw

Działania edukacyjne dla Pedagogów i Rodziców

dotyczące wychowania – cykl 10 Warsztatów Umiejętności Wychowawczych

Konferencja wyjazdowa „Betania dla Rodzin”

6-dniowa konferencja wyjazdowa, w sierpniu 2018 roku dla 60 osób dorosłych (w tym małżeństw)

Działania edukacyjne dla młodzieży

w zakresie profilaktyki uzależnień – 2 warsztaty dwudniowe – Celem jest wzrost świadomości o uzależnieniach, przyczynach i konsekwencjach oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnościami

Nasi konsultanci

Kontakt

Betania – Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Dereniowa 12, Warszawa
(na terenie Parafii  św. Tomasza Apostoła)

Ważna informacja:

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie bezpłatne terapie są wstrzymane. 
Poinformujemy o naszej dostępności na stronie internetowej i na facebooku BETANIA – Centrum Pomocy Rodzinie. Prosimy o śledzenie nas i przepraszamy za utudnienia.
Zespół projektu Betania,
Paulina Piaścik – koordynator